Zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim pod nazwą  „Moja szkoła jubilatka…”, 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz klas II – III gimnazjum w Krzemieniu.

Regulamin konkursu >>

 

p. Małgorzata Kędrak