Zgloszenie do kl I ma rok szk. 2019/2020 >>

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020>

Informacja dla rodziców lub prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Dzwola publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do:

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dzwola,
klas pierwszych ośmioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola
określony Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzwola

Szczegółowych informacji udzielają:

Zespół Szkół w Dzwoli – tel. 158752204;
Zespół Szkół w Kocudzy – tel. 158753273;
Zespół Szkół w Krzemieniu – tel. 158752855;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi – tel. 158752246.
Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustanowione w 2017 roku przez Radę Gminy Dzwola pozostają aktualne i są zawarte w uchwałach Rady Gminy Dzwola Nr:

XXI/163/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola.
XXI/164/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola.

 
 

logo 100lecie

Kalendarz

Grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 348

W tygodniu 2022

Wszystkie 240112

 


Copyright© Zespół Szkół w Krzemieniu