ks. Jan Twardowski

galeria foto >>

2 czerwca 2007 roku

 „Każdy z nas może mnożyć dobro naokoło siebie”

Ks. Jan Twardowski

W dniu 2 czerwca 2007 roku odbyła się szczególnie podniosła uroczystość - nadanie szkole podstawowej i gimnazjum  imienia księdza Jana Twardowskiego.

Szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: J.E. ks. bp Marian Zimałek,  Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki, Poseł  – Jan Łopata, Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Jan Frania, Kurator Oświaty – Marek Błaszczak, Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie – Grażyna Dziechciarz, Starosta Powiatu Janowskiego – Zenon Sydor, W-ce Starosta Powiatu – Piotr Góra,  W  - ce Burmistrz Janowa Lubelskiego – Czesław Krzysztoń, Dyrektor PUP – Tomasz Kaproń, Wójt Gminy Dzwola – Marek Piech, dyrektor PPP w Janowie Lubelskim – Monika Oszust, Komendant Posterunku Policji w Dzwoli – Mirosław Biernat, Przewodniczący Rady Gminy Dzwola – Józef Góra, Dyrektor OZ w Krzemieniu Dorota Gontaż, Lekarz stomatolog – Anna Sowińska, szkolne poczty sztandarowe z Kocudzy i Dzwoli, zaproszeni goście z Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego, wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin,  dyrekcje szkół z Gmin Dzwoli i Chrzanowa, księża proboszczowie z dekanatu janowskiego, absolwenci ks. dr Tomasz Orzeł i ks Robert Pachuta, nauczyciele emeryci,  uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzemieniu, oraz mieszkańcy wsi.

O godzinie 10.30 cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zgromadzili się  w kościele  na uroczystej Mszy Świętej celebrowanej, przez J.E. ks. bp Mariana  Zimałka. w asyście księży Roberta Pachuty i  Tomasza Orła,

W homilii  dostojny gość wielokrotnie nawiązywał do słów księdza Jana Twardowskiego -  "Każdy z nas może mnożyć dobro naokoło siebie". Podkreślił jak wielkie znaczenie ma dla szkoły osoba jej patrona. Takim patronem dla księdza  Jana Twardowskiego był Tadeusz Czacki. .Pisał – „ Już na pierwszej stronie (dzienniczka, który miał każdy uczeń), był życiorys patrona szkoły, który rozpoczynał się wzniosłym zdaniem” – „ Tadeusz Czacki jest w naszych dziejach wybitnym przykładem magnata patrioty, który swe nieprzeciętne zdolności, niespożytą energię , a także bogactwa odziedziczone poświęcił całkowicie dla dobra Ojczyzny” (galeria)

 Podczas Mszy Świętej został poświęcony Sztandar Szkoły, który po  nabożeństwie wprowadzono do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, według następującego porządku:

§         Powitanie  przybyłych gości przez nauczycieli p.p. Marię Wiśniewską i Tomasza Dudzica,

§         Wprowadzenie   sztandarów szkół

§         Odśpiewanie  hymnu państwowego

§         Wystąpienie  dyrektora szkoły p. Wiesława Kiszki. Przedstawił on zaproszonych gości oraz przypomniał historię.

Historia szkoły w Krzemieniu sięga roku szkolnego 1917/1918. W kronice szkolnej możemy przeczytać informację na ten temat zapisaną przez pierwszego kierownika szkoły P. Stanisława Tetera. Brzmi ona następująco: „ Z inicjatywy miejscowej ludności i Ks. Zawiszy Prezesa Rady Szkolnej miejscowej we wsi Krzemień powstała szkoła ludowa, która się mieści w domu gospodarza Pawła Gzika. Dnia 9 stycznia 1918 roku ogłosiłem zapis kilkudniowy, zapisało się przeszło 100 dzieci” . Tak rozpoczęła się historia szkoły w Krzemieniu. Nie sposób wymieniać kolejne etapy jej rozwoju, bo historia jest bardzo długa i bogata. Wartymi podkreślenia są działania długoletniego kierownika szkoły Franciszka Cagary. Dążył on do budowy budynku szkolnego. W 1936 roku rozpoczęto prace budowlane. Wybuch II wojny światowej  przesunął w czasie realizację planów. Dopiero po jej zakończeniu możliwe było przeniesienie nauczania z domów prywatnych do budynku, który funkcjonuje również obecnie.  Dzisiejszy Zespól Szkół w skład którego wchodzi  szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonuje od 2003 roku. Uczęszcza tutaj 225 uczniów. W 2005 roku zrodziła się inicjatywa wyboru patrona. Znacząca większość społeczności szkolnej opowiedziała się  za osobą Ks. Jana Twardowskiego. Decyzja ta poprzedzona była działaniami mającymi na celu poznanie sylwetek wszystkich kandydatów zaproponowanych do miana patrona. Bez wątpienia należy stwierdzić, że Ks. Jan Twardowski swoją postawą  życiową i pozostawionym bardzo bogatym  dorobkiem literackim będzie pomagał obecnym i przyszłym uczniom w wyborze właściwej drogi życia. A głoszone w jego wierszach optymizm i dobro, będą codziennością w pracy szkoły i jej otoczenia..        

§         Zaprezentowanie przez prowadzących działań podjętych przez nauczycieli, uczniów i rodziców zgodnych z procedurą nadania szkole imienia i zawartych w harmonogramie komitetu organizacyjnego:

W życiu ludzi ,bywają takie chwile, które na  zawsze  pozostają w sercu, Myślę,  że taka chwila trwa obecnie. Zebraliśmy się na dzisiejszej uroczystości z okazji nadania imienia i przekazania sztandaru naszej szkole.

Wybór patrona nie był sprawą łatwą. W ubiegłym roku dokonaliśmy wyboru  spośród  kilku kandydatów .

Dyskusja nad wyborem toczyła się wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.  Największe uznanie zdobyło imię

ks. Jana Twardowskiego

Wiele czasu i uwagi poświęciliśmy naszemu kandydatowi. Poznawaliśmy sylwetkę patrona poprzez konkursy plastyczne, konkursy wiedzy o patronie, wieczornice. Postać księdza Jana stała się natchnieniem do pisania wierszy przez uczniów.

 Po roku pracy możemy powiedzieć, że w sposób dojrzały i świadomy dokonaliśmy wyboru.

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Krzemieniu będą nosić imię księdza Jana Twardowskiego.

§         Przybliżenie zebranym sylwetki patrona – wystąpienie uczennicy gimnazjum Ilony Powęski.

§         Odczytanie przez przewodniczącego Uchwały Rady Gminy Dzwola o nadaniu imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krzemieniu. przez przewodniczącego Rady Gminy  p. Józefa Górę i przekazanie tekstu Uchwały panu Dyrektorowi szkoły.

§         Przekazanie Sztandaru Szkoły przez poczet sztandarowy Dyrektorowi szkoły,

§         Przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom.

§         Ślubowanie uczniów:

Uroczyście ślubujemy!

- Podążać za prawdą

- Poznawać Boga, człowieka i świat

- Wybierać dobro i piękno

- Postępować szlachetnie

- Bronić godności i praw każdego człowieka

- Kochać naszą ojczyznę

- Służyć jej uczciwą nauką i pracą

- Strzec wiary i tradycji narodowych

- Dbać o honor naszej szkoły

                                          Tak nam dopomóż Bóg !

§         Podziękowanie przez uczniów za sztandar – Ewelina Cygan  uczennica klasy III gimnazjum:

„W imieniu społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzemieniu im. Ks. Jana Twardowskiego, dziękujemy za sztandar . Uważamy , że jest o olbrzymi dar serca dla nas i dla szkoły w której zdobywamy wiedzę. Czujemy się zaszczyceni. W imieniu wszystkich uczniów serdecznie dziękuję i przyrzekam, że będziemy godnie wypełniać zadania jakie ten sztandar reprezentuje i za sobą niesie , a słowa:” Każdy z nas może mnożyć dobro wokół siebie” będą największymi wartościami , którymi będziemy kierować się w naszym życiu”

§         Ceremonia wbijania gwoździ.

§         Przemówienia gości

§         Wyprowadzenie pocztów sztandarowych (galeria)

§         Występy uczniów(galeria)

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie z klas 0 – III  inscenizowaniem piosenki „Święty uśmiechnięty”. Z kolei  Uczniowie klas IV – VI i I – III (gimnazjum) zaprezentowali program słowno – muzyczny prezentujący twórczość Patrona szkoły.

Po części artystycznej uczniowie wręczyli kwiaty i podziękowali zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w uroczystości.

Goście wpisali się do kroniki szkoły.

Dnia 2 czerwca odbyła się  uroczystość nadania naszej szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego i przekazania sztandaru. W uroczystości udział wzięli”

 Z najlepszymi życzeniami, aby „Spieszyć się by kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”

Lubelski Kurator Oświaty

Marek Błaszczak

Oby słowa Ks. Jana Twardowskiego były drogowskazem dla wszystkich młodych ludzi wchodzących w progi tej szkoły.

Poseł na Sejm RP

Jerzy Bielecki

Pięknie dziękuję za możliwość uczestniczenia w pięknej i podniosłej uroczystości nadania imienia Ks. Jana Twardowskiego i wręczenia Sztandaru Szkole. W myśl słów kKs. Jana byłem w miejscu i spotkałem ludzi, których zapewne bez tej uroczystości bym nie poznał. Dla uczniów serdeczne życzenia – Idźcie prostą drogą miłości i życzliwości – pozdrawiam serdecznie –

Jan Łopata

Poseł na Sejm RP

Niech Pan Jezus błogosławi i czyni dobro - .

X Gieroń Stanisław

Dziękując za możliwość uczestniczenia w uroczystości nadania szkole im. Ks. Jana Twardowskiego, z życzeniami wytrwałego czynienia dobra naokoło siebie, absolwenci:

X Tomasz Orzeł

X Robert Pachura

Aby twórczość Ks. Jana Twardowskiego łączyła nasze serca i czyny dla wspólnego dobra -

Starosta Sydor Zenon

Wicestarosta Piotr Góra

Dziękują emeryci za udział w uroczystej chwili dla szkoły i dla środowiska w Krzemieniu, życzymy wszelkiej pomyślności-

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w latach 1956 – 1985

Marianna Sowa

Anna Bełdy

„Każdy z nas może mnożyć dobro naokoło siebie”

Wykorzystujmy tę maksymę każdego dnia -

- Dyrektor PPP w Janowie Lub Monika Oszust

- za-ca dyrektora ZS Dzwola Renata Dycha


 

logo 100lecie

Kalendarz

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 3

W tygodniu 397

Wszystkie 439253

 


Copyright© Zespół Szkół w Krzemieniu