pracowniagaleria foto >>

28 maja 2021 roku w Zespole Szkół w Krzemieniu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni biologicznej. Jej wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne było możliwe dzięki udziałowi siódmoklasistów w konkursie „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych" zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W ramach konkursu uczniowie klasy VIIa i VIIb nakręcili film, ukazujący działania podejmowane w naszej szkole na rzecz ochrony środowiska. Praca dzieci została doceniona, a jej owocem była nagroda pieniężna w wysokości 14 tys. zł na nowoczesne wyposażenie pracowni biologicznej. W uroczystości otwarcia nowej pracowni wzięli udział: pan Wiesław Dyjach - wójt Gminy Dzwola, ks. Stanisław Gieroń, pracownicy Referatu Oświaty i Wychowania: panie Krystyna Bąk, Bożena Nieściór i Sylwia Krasa. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły pan Tomasz Dudzic, który wyraził wielką radość z faktu, iż uczniowie ze szkoły w Krzemieniu znaleźli się w zaszczytnym gronie 25 szkół w woj. lubelskim i jako jedyna szkoła w powiecie janowskim uzyskali tytuł laureata i zdobyli nagrodę główną na wyposażenie pracowni, służącej szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Pan dyrektor podkreślił, że jest bardzo dumny ze swoich podopiecznych. Pozyskane w konkursie środki przeznaczono na nowoczesne pomoce dydaktyczne, umożliwiające innowacyjne i atrakcyjne nauczanie biologii i innych przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych. Dyrektor podziękował także nauczycielom zaangażowanym w realizację nagrodzonego filmu byli to wychowawcy klas siódmych: pani Agnieszka Dudzic-koordynator projektu oraz pani Małgorzata Kędrak. W dalszej części spotkania przedstawiciele klas siódmych opowiedzieli zebranym jak nowa pracownia biologiczna z dość nieatrakcyjnej, z „wysłużonymi” pomocami dydaktycznymi, przeobraziła się w pracownię z nowoczesnym sprzętem i różnymi interesującymi pomocami edukacyjnymi, umożliwiając tym samym uczniom, przyswajanie wiedzy w szybki, przyjemny i ciekawy sposób. Na zakończenie uczniowie zaprosili przybyłych gości do obejrzenia niektórych pomocy dydaktycznych. Doposażenie pracowni biologicznej we wspaniałe pomoce dydaktyczne, tradycyjne - poglądowe oraz multimedialne z pewnością wpłynie na jakość, atrakcyjność i innowacyjność nauczania przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych.

A. Dudzic

W dalszej części spotkania zebrani przeszli do nowej pracowni językowej, która powstała dzięki przychylności i zaangażowaniu pana Wiesława Dyjacha- wójta Gminy Dzwola. Sala zyskała osiemnaście stanowisk wyposażonych w zestawy słuchawkowe z mikrofonem, nowe nagłośnienie oraz umeblowanie. Ubogaciła się również o rzutnik z monitorem, laptop oraz zestaw słuchawkowy dla lektora. Zaproszeni goście przetestowali nowo zakupiony sprzęt oraz sprawdzili możliwości pracowni poprzez udział w grach językowych i obejrzenie krótkiego filmu w języku angielskim, przekonując się tym samym o wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Stosowanie innowacyjnych metod nauczania, w tym multimedialnych, ma wpłynąć na podniesienie jakości i efektywności nauczania. Pracowania językowa ma zapewnić indywidualizację w procesie nauczania, pozwolić skutecznie doskonalić wymowę oraz umiejętność rozumienia ze słuchu. Zestaw słuchawkowy umożliwia skupienie się na głosie nauczyciela oraz na nagraniach, jak również ułatwia przełamywanie barier i lęków językowych, a także oporu przed rozmowami w języku obcym. Dzięki właściwemu ułożeniu stanowisk pracy istnieje możliwość indywidualnego kontaktu nauczyciela języka obcego z uczniem i utrzymanie kontaktu wzrokowego z całą klasą. Wszystko to wspomaga koncentrację uczniów, uatrakcyjnia naukę języków obcych, ułatwia nabywanie umiejętności językowych, przyswajanie fonetyki oraz motywuje i zachęca do intensywnej nauki. Wszyscy mamy głęboką nadzieję, że zmodernizowane miejsce pracy i nauki przyczyni się do szybszego i przyjemniejszego opanowania języków obcych przez uczniów. We will keep our fingers crossed!

B. Nosal

 

logo 100lecie

Kalendarz

Grudzień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 200

W tygodniu 200

Wszystkie 447185

 


Copyright© Zespół Szkół w Krzemieniu